tisdag 20 februari 2018

...och så var det det där med ljuset

Att säga att detta blogginlägg är heltäckande om odlingsbelysning vore en grav lögn. Samtidigt har jag ju lärt mig en del, både genom egna försök och genom att ständigt försökt förkovra mig på området....så här kommer min sammanfattning.
Sammanfattning
För dig som inte orkar läsa alltför mycket kommer nedan en ganska grov sammanfattning av det jag lärt mig om belysning listat i punktform.


  • Växter behöver MYCKET ljus. Tillgången på ljus är oftast den begränsande faktorn vid fröodlingar.
  • Det är främst mängden ljus som är avgörande. Vilka våglängder och färgtemperatur ljuset har är av underordnad betydelse.
  • Ju varmare du har i rummet, desto mer ljus behövs.
  • Lysrör och lågenergi-lampor ger mycket ljus, utan att värma upp rummet alltför mycket.
  • LED värmer ännu mindre, men är dyrare. 
  • Avståndet mellan växt och belysning påverkar i MYCKET stor utsträckning hur mycket ljus som når plantan  


Lite mer nördigt om ljus för växter

Mängden ljus
Det du kan utläsa ur ovanstående punkter är att du behöver med belysning än du tror för att tillgodose växterna. Man kan läsa siffror på mellan 60-200 Watt per kvadratmeter. Egentligen haltar denna enhet. Det vi egentligen borde mäta är vikten på de ljuspartiklar som träffar varje kvadratmeter under en sekund, dvs millimol/kvardratmeter x sekund. Detta är dock en ytterst komplex enhet och apparaturen för att mäta detta är både dyr och komplicerad. Många odlare påtalar i diskussioner att de minsann klarar sig på betydligt mindre belysning än vad som föreskrivs och att detta faktiskt funkar. Så kan det givetvis vara. Växter anpassar sig och rättar så att säga munnen efter maten... men faktum kvarstår. De högs siffrorna som anges är vad som behövs för att växten skall utvecklas OPTIMALT.

Våglängden på ljuset
Att säga att våglängden inte spelar någon roll för växten är naturligtvis en generalisering, men för fritidsodlaren är den av underordnad betydelse. Mängden är verkligen det primära! Förr hävdade man att växter i huvudsak ville ha det blåa och det röda ljuset eftersom klorofyll har bäst absorbtionsspektrum här, men detta förkastas i ny forskning. Växter behöver ett brett spektrum med alla färger. Mer riktade våglängder kan användas för specifika egenskaper så som sträckningstillväxt och blombildning. Detta kan man som lekman lätt förstå om man tänker på skillnaden i hur grenarna på ett träd växer. Grenar i trädets krona får fullspektrum från solen och växer långsamt. Grenar längre ned och nära stammen växer mycket snabbare och strävar uppåt. De får mindre mängd ljus och ljuset har även silats genom bladverket och tappat vissa våglängder. 


Vad har jag för belysningar?
Mina belysningar är verkligen "Pettersons blandning". Jag har nästan alla varianter. Riktiga odlingslysrör och LED. Billiga armaturer med vanliga lysrör. Ett dussin klämspottar som jag köpte på en loppis som jag försett med lågenergilampor (spiral). Jag har faktiskt även ett par högtrycksnatriumlampor. De käraste plantorna får de bästa lamporna...och de mindre effektiva klämspottarna kan jag lätt flytta runt och använda som punkbelysning de plantor som behöver lite extra.Vad skall du välja?
Det finns de som kan mycket mer än jag i denna fråga. Jag väljer därför att länka till ett antal mycket bra sidor nedan. Hoppas detta kan hjälpa dig med valet.

Farbror grön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar