lördag 21 december 2019

Eleverna blev nästan klara med sitt GRANDIOSA byggprojekt.

Under höstterminen har eleverna på Axonaskolan jobbat med ett storslaget projekt. Att designa, rita och bygga ett kombinerat trädgårdsskjul, bollförråd och kiosk. De har jobbat med det i flera ämnen och under en längre tid.
Vårt trädgårdsskjul blev nästan klart innan jullovet.

Projektet inleddes redan under de förstas skolveckorna efter sommarlovet. Det var inledningsvis i bildämnet de jobbade. Bildläraren Thomas hade fotograferat vårt trädgårdsland från olika vinklar och maskat av det område skjulet skulle stå. 

En av bildläraren Thomas avmaskade bilder för elevernas perspektivritningar.

Eleverna ritade sedan designförslag i tvåpunktsperspektiv. Resultatet blev jättefina skisser! Dessa skisser anslogs ute i trädgårdslandet som en liten miniutställning.

En av skisserna på det blivande skjulet.

Efter några veckor sjösattes även arbetet på tekniktimmarna. Eleverna fick då med hjälp av datorer och programmet Google Sketchup rita digitala ritningar i 3D. Resultaten blev även här fantastiskt fina. Vi la mest fokus på bärande konstruktioner, men självklart också design.

Elevernas 3D-ritningar var mycket fina och detaljrika.

Som steg tre började eleverna arbeta i slöjden. Denna gång var det skalenliga modeller i skala 1:10 som tillverkades. Eleverna kapade ut små reglar i tunt virke och sammanfogade det sedan med limpistol. 

Även elevernas modeller var fantastiskt fina.

I mitten av november utsåg vi en vinnare i denna lilla designtävling. Det var svårt att välja eftersom alla var MYCKET bra, men vi valde tillslut ut två elev-modeller som vi tyckte var genomtänkta och ändamålsenliga. Vi gjorde en kross-over mellan dessa modeller och gjorde sedan ritningar för varje enskild vägg. 

Eleverna börjar bygga på riktigt den 28 november

Den 28 november var det dags att bygga på riktigt. Dessförinnan hade vaktmästaren Jürgen satt plintar och jag och slöjdläraren Perka byggt golvet. Eleverna byggde stommar till de fyra väggarna  och satte dem på plats. Stoltheten var påtaglig denna dag. Det lös i elevernas ögon och de jobbade flitigt hela dagen, trots att det regnade. Journalisten Per fanns på plats och dokumenterade och skrev artiklar åt Skolverket. Pers fina artiklar blir en del av skolverkets utbildningsmaterial "Läslyftet".

Elevernas arbete dokumenterades av duktiga journalisten och fotografen Per åt Skolverket


Näst sista skoldagen innan både sommarlov och jullov kallar vi på Axonaskolan för "klassföreståndarens-dag". Som ni hör på namnet är det en dag då varje klassföreståndare får rå om sin egen klass lite extra. Man väljer tillsammans med eleverna vad dagen skall innehålla och programmet varierar därför från klass till klass. En de spelar spel, somliga städar klassrummet, vissa tittar på film och andra pysslar. Min klass valde att snickra på redskapsskjulet. Helt perfekt tyckte jag och slöjdläraren. På så vis hann vi få på panelen innan jullovet.
Nu är skjulet nästan klart. Bara tak och dörrar återstår.

Nu återstår tak och dörrar. Antagligen kommer jag och slöjdläraren sammanstråla någon dag under jullovet nere på skolan och fixa detta. Av säkerhetsskäl vill vi inte att eleverna jobbar med plåt. Det är stor risk att skära sig. Vi har inte heller låtit eleverna jobba med tex takstolar eller läkt. Även detta för att minimera riskerna med att få en planka i huvudet eller trilla ned från en stege.  
Skjulet förändrar även miljön och känslan inne i trädgårdslandet.

Tack vare att vi jobbat en längre tid med detta projekt, och gjort det i flera olika ämnen har eleverna nått fantastiska resultat. Inte bara modeller, ritningar och själva bygget, utan även elevernas språk har utvecklats enormt. De använder obehindrat begrepp som tex bärlina, hammarband, takstol, hanaband och cc-mått när de talar med varandra. Så coolt! Hur många åk 8 och 9 klasser i Sverige har den nivån?... och det är tack vare projektet. Fantastiskt tycker jag!
Jag stod en lång stund och njöt i dörrhålet innan jag jag tog jullov. Nu kommer man komma se ut i trädgårdslandet lite som man ser en tavla.

Tänk också på vilken meningsfullhet detta ger till undervisningen. Man gör något på riktigt och tar tillvara det bästa hos varje skolämne. Alla inblandade lärare har märkt hur eleverna presterat bättre än de brukar och utvecklat färdigheter på mer avancerade nivåer. Jag tror detta projekt gett mersmak och jag tror inte projektet är slut ännu. Jag gissar att en uppsats i svenska om HUR man byggde är att vänta....och kanske en kalkyl på vad det kostade. Möjligheterna är obegränsade om man ser dem och tar tillvara på dem...

Om det inte framgår tillräckligt tydligt då ni läst min text. Jag har ÄLSKAT detta projekt. Mer av detta!

1 kommentar: