KontaktOdla i Skola är ett rent missionsprojekt och jag tjänar inga pengar privat på detta. Jag kommer gärna och föreläser eller leder workshops för att inspirera vuxna och/eller barn att komma igång med odling. För att täcka kostnaden för min frånvaro på skolan (vikariekostnad), resekostnader och materialkostnader, skickar min arbetsgivare en faktura enl överenskommet pris. 


Om du vill komma i kontakt med mig går detta bra via samtliga kanaler nedan. 


Lättaste sättet att komma i kontakt med mig är via mail: 
andreas.andersson [at] axonaskolan.se


Du kan även hitta mig på Instagram:
www.instagram.com/odlaiskola/

...eller Facebook
www.facebook.com/odlaiskola


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar